Příprava – biřmování

Příprava – biřmování

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií jednotu „svátostí uvedení do křesťanského života“. Je třeba vysvětlovat, že tato svátost je potřebná k dovršení toho, co v nás začalo křtem. Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více schopni a povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako Kristovi svědkové“. (viz KKC 1285)

Svátost biřmování je přijetím darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

Pokud máte zájem o tuto svátost, obraťte se na duchovního správce farnosti.