Příprava – svatba

Příprava – svatba

Sňatek uzavřený v katolické církvi je v ČR postaven na rovinu sňatku civilnímu.

– svatbu v kostele mohou uzavřít ti snoubenci, z nichž je alespoň jeden pokřtěný v katolické církvi. V opačném případě uzavřít sňatek v katolické církvi nelze.

– zároveň se musí jednat o první sňatek, který uzavírají – tedy neměli ani předchozí civilní sňatek. (Určité výjimky možné jsou, ale je nutno předchozí manželství zkoumat, což zpravidla není jednoduché a krátké a výsledek může být různý.)

O náležitostech, které jsou třeba, vás bude informovat oddávající kněz, zpravidla farář místa bydliště jednoho ze snoubenců. Je třeba se na něj obrátit včas (ještě v době, kdy nemáte stanovené datum sňatku) a osobně. Je třeba počítat s tím, že součástí sňatku v kostele je také předchozí příprava.

Je dobré se také zamyslet nad tím, proč vlastně chceme svatbu v kostele. Svatba v katolické církvi není jen obřadem v krásném prostředí, ale jedná se také o velmi vážný životní závazek před Bohem a církví. Může tedy být otázkou, proč ke sňatku zvát Boha a církev, když v mém životě nehrají důležitou roli. Proč v tak důležitém dni slibovat něco, co nemyslím vážně, totiž konat formální sliby, které nemyslím vážně.

Katolická církev pohlíží na manželství s velikou úctou a vážností, která není ve většinové společnosti zdaleka tak přijímána. Při sňatku v kostele se snoubenci zaručují nejen k celoživotní nerozlučitelnosti (věrnosti), ale také k tomu, že přijmou děti ochotně a že je budou vychovávat ve víře…

Pokud uvažujete o svatbě v některém z českobrodských kostelů, kontaktujte místního duchovního správce.