Úklid kostela

Úklid kostela

Úklidové skupiny

Hrubá - Štěpánovi ml.    
Najbertovi - Konopíkovi    
Hanlovi - Žákovi    
Šmídovi - Houšovi    
Přikrylovi - Němcovi    
Kašparovi - Novákovi    
Boudovi - Kobau    
Zradičkovi - Marhoulovi    
Aschenbrennerovi - Adámkovi    
Hrončekovi - Sklenář    
Šubrtovi - Landkrammerovi